Ides AB, huvudkontoret Linköping meddelade idag lanseringen av Master® concept 20.0

Trots pandemi och restriktioner kring resor och fysiska möten, så lanserar vi nu vår nästa release av Master® concept, en bättre lösning för informationshantering.

Nytt utseende och en starkare samarbetsplattform

Nya versionen erbjuder ett starkare stöd för informationssamarbeten i vår Master® project portal, förrådshantering, förråd och inköp, samt utökad funktionalitet för anläggnings strukturer.

Vi har tagit ett nytt grepp för att erbjuda en plattform i den digitala transformationen för anläggningsdata vid samarbeten i projekt.

”Behovet av ett strukturerat samarbete under projekt mellan kund och leverantörer är kritiskt i alla dagens och framtida projekt. Vår Master® project portal kan utbyta anläggningsdata under projektet samt skapa och importera data och dokument.
En plattform installerad både på plats såväl som i vår molnbaserade Master® project portal.” säger Stig Hellholm Vice VD Ides AB.

Varje projekt producerar enorma mängder digital information. Föremål, artiklar samt tekniska dokument, 2D och 3D med elektrisk, mekanisk och BIM-information. All denna digitala data är ägarens framtida tillgångar och ska behandlas därefter.

Med Master® project portal erbjuder vi en central projektportal där samarbete mellan intressenter och kund i projektet kan utvärdera och säkra datakvaliteten och tillförlitligheten innan man övergår i drift.

För att säkra anläggningsdata för kommande underhållsarbete och tillförlitlighetsanalyser, måste datan vara strukturerad och organiserad, för framtida generationer.

Ett system många användare

Master® concept har ett brett spektrum av användare som representerar de flesta tekniska områden som arkitektur, elektronik och instrumenteringsdesign, mekanisk design samt underhåll och drift.

En komplex blandning av användare som använder Master® concept på olika sätt, som även representerar olika typer av industrier.

Master® concept 20.0 kommer att ha nya funktioner för alla.

Läs mer om vår kommande release under hösten 2020 och följ våra webinarier som börjar i slutet av augusti.

https://imaster.se/masterconcept/master-concept-ultimate-20-0/