AB Transitio fortsätter att utveckla sin hantering av fordonsflottan genom att välja Master concept som nytt Fordons Dokumentations System, FDS-system.
Master concept kommer att hantera teknisk dokumentation för tågtyperna OTU, Itino, X11-14 och Coradia.

Transitio ägs av 20 Regioner och har till uppgift att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon åt sina ägare.  AB Transitio äger och förvaltar totalt ca. 190 tåg representerade av 6 olika tågtyper som levereras från olika tillverkare. Tågen trafikerar i olika regionaltrafiksupplägg över hela Sverige. En komplex mångfald där Master concept hjälper AB Transitio att strukturera, skydda och tillgängliggöra fordonsdokumentation för daglig drift och underhåll.

Beslutet att välja Master concept fattades av AB Transitio i enlighet med lagen om offentlig upphandling (2016:1146) .

Gemensamt projekt med en Ides-partner

Master concept levererar projektet tillsammans med Ides partner Sigma IT som har lång erfarenhet av att leverera lösningar inom Asset Management. Sigma IT finns i Sverige, Finland och Indien.

tåg på station

Al Hasakeh, Tal Tamer och Al Raqqa är namn på städer inte många känner till…

men de är många som tvingats dit och bor i flyktingläger och som lever i ständig skräck, sin personliga trauma och chock. Dessa människor har tvingats fly från sina hem och tryggheten tagits ifrån dom. Vi ser vuxna och barn som alla kan vittna om tragedier som vi inte kan föreställa oss. De tvingas att leva under bar himmel, utan värme eller mat.

Jag är inte ensam om att reflektera över hur vi möts av katastrofer, krig och bombattacker på media med sådan frekvens att vi riskerar att bedöva vår medmänsklighet till de som utsätts för detta. Vi kan välja att blunda eller agera för dessa utsatta människor som riskerar att bli spillror för livet.

Vi på Ides har precis som alla andra år valt att skänka våra julklappspengar till de som är våra hjältar, de som hjälper de utsatta, och inte minst medel till de som är drabbade.

Med detta sagt vill vi på Ides Group uppmana även Er att göra det samma.

Hjälp oss att hjälpa !

 

God Jul och Gott nytt år

Lars Geidne, CEO Ides AB

A very Merry Christmas and a Happy New Year   ❄  God jul og godt nytt år  ❄  Joyeux Noël et bonne année   ❄   圣诞快乐,新年快乐   ❄  Feliz navidad y próspero año nuevo