Ides AB etablerar representation i Tokyo, Japan

Ides AB meddelar att man öppnar ett representationskontor i Tokyo, Japan.

Den japanska industrin står inför ett stort steg i sitt arbete att digitalisera verksamhetsprocesserna inom anläggnings- och fastighetsinformation. Ides plattform, Master concept, har mer än 28 år som systemplattform för livcykelhantering av digital information och har dessutom en stor variation av tekniska applikationer som sträcker sig ifrån CAD/CAE till underhåll med mobila appar.

Ides team i Japan har arbetat nära några av Japans mest välrenommerade industrier sedan sommaren 2023 för att tillsammans introducera och påbörja implementation av ett digitalt livscykelstöd.

”Styrkan i vår plattform för digitalisering av verksamhetsprocesserna är ett naturligt led i att förbereda för kommande generationer. Från konstruktion över till underhåll och förvaltning med ett starkt stöd för överlämningen av digital information från projekten till förvaltningen. ” 

Säger Yang Wang VD Ides Japan Ltd.

E: [yang.wang@idesglobal.com]

M: +81-8082154796