Ides sekretesspolicy

Den här informationen beskriver insamlande av information relaterat till användandet av Ides programvara och “Ides Customer Experience Program” (CEP) rapporter, som skickas till Ides CEP-modul. Detta är en del av det licensavtal som tecknats mellan licenstagaren som köpt användarrätten till programvara och Ides AB.

Informationen som samlas in kan hjälpa oss på Ides att förstå användarnas upplevelse av t.ex. Master Explorer, där upplevelsen kan vara relaterat till prestanda eller antal klick för att komma fram till önskad funktion. Det kan dessutom hjälpa Ides med kundsupport genom att kompilera statistik över vilka moduler och dialoger som används i produkten och hur de används.

Insamlad data för licens och användarkontroller för åtkomst till systemet

De data vi samlar in från användaren och utrustningen som användaren tillträder Ides programvara ifrån är endast till för att identifiera och autentisera användaren och dess utrustning.

Syftet att identifiera användaren är att avgöra om och hur användaren skall få tillgång till de data som Licenstagaren har lagrat i den databas som användaren kopplar upp sig mot.

Data som samlas in för licenskontroll i Ides programvara sparas och kontrolleras inom Licenstagarens miljö alternativt i Ides Cloud, om licenstagaren har valt Ides Cloud som lösning. Licensdata som skickas till licenskontroll arean i Ides programvara innehåller domänanvändare och/eller databasanvändarnamn, IP-Adress och identifikation av utrustningen.

Insamlad av data för CEP

Huvuddelen av informationen som mottags av Ides består av namnen på de dialoger och menyalternativ som öppnas och används i Master Concept, för att kunna se var i produkten kunderna arbetar och med vilken funktionalitet. Tidsuppgifter för prestandamätning (laddningstider) skickas också för att kunna identifiera långsamma SQL-frågor (dock utan potentiellt känslig data eller parametervärden).

CEP-rapporter innehåller följande information:

· Datorkonfiguration, t.ex. mängden minne installerad och operativsystemets version.
· Installerade tredjeparts produkter som används av Master Concept, exempelvis AutoCAD och Microsoft Office.
· Prestandastatistik, inklusive laddningstiden av Master Explorer och alla dialoger.
· Dialoganvändningsstatistik, exempelvis de använda dialogerna och antalet gånger de använts och vilka menyalternativ som dialogerna startades med.
· När en CEP-logg skickas till Ides server, loggas inte IP-adressen av Ides servrar.

Säkerhet

Data som skickas till Ides via CEP är krypterad med ”Secure Sockets Layer Protocol” (SSL) för att skydda kundernas information från att avlyssnas. Informationen kommer endast att lagras på Ides servrar och användas för att sammanställa användnings- och prestandastatistik. Flera olika tekniker används för att skydda åtkomst till Ides servrar.

Personligt identifierbar information

CEP-loggarna innehåller inte användarens ”kortnamn” eller annan identifierbar information. All identitet information är frivillig och är till för att förenkla supportprocessen för att identifiera specifika användare som påträffar fel eller långsam prestanda.

Personlig information som vi inte samlar in

Enligt svensk och internationell lag samlar inte Ides programvara in data från din enhet som kan identifiera eller avslöja din identitet direkt eller indirekt. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet.

Delande av data

Ides kommer inte att dela med sig av insamlade CEP-data med tredje part. Insamlad CEP statistik kan komma att presenteras i supportportalen. Ides kommer inte dela insamlad data och kan INTE dela personligt identifierbar information då sådana data aldrig samlas in.

Mer information

För frågor kring denna säkerhetspolicy eller för mer information om Ides CEP, kontakta Ides support på support@idesglobal.com

Uppdateringar av denna säkerhetspolicy

Denna säkerhetspolicy kan komma att uppdateras i framtiden. När detta görs syns det i textraden ”Senaste uppdaterad” längst ner i dokumentet. Ditt fortsatta användande av Ides programvara tolkas som ditt medgivande till licensavtalet samt insamlandet av ovanstående information.

Ides kontaktuppgifter

Ides AB
Klostergatan 12
582 23 Linköping, Sweden
Email: support@idesglobal.com
Senast uppdaterad: Oktober 31, 2017